Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Septembris on maksuvõlglaste arv vähenenud

30.09.13 10:29

Maksu- ja tolliameti andmetel on septembri alguse seisuga täitmata maksukohustusi 47 189 isikul kogusummas 302,7 miljonit eurot. Võrreldes augustikuu algusega on maksuvõlg vähenenud 15,9 miljoni euro võrra ning maksuvõlglaste arv 1093 isiku võrra.

 

Maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Triin Raaperi sõnul on maksuvõla vähenemine seotud nii isikute paranenud maksekäitumisega kui maksuhalduri operatiivse tegutsemisega. 

„Käesoleval aastal tekkinud maksukohustused on täidetud 99,45% ulatuses, mis näitab nii maksumaksjate hoolsust oma maksukohustuste täitmisel kui ka mõju, mis on olnud ameti operatiivsel ja tulemuslikul reageerimisel maksuvõla tekkimisele,“ ütles Raaper. „Tavapärasest suuremat maksuvõla vähenemist augustikuus on mõjutanud ka pankrotistunud ning sundlõpetatud juriidiliste isikute kustutamine äriregistrist.“

Käesolevast aastast on maksu- ja tolliameti erilise tähelepanu all korduvalt võlgu olevate äriühingute mahajätjad ning need isikud, kes küll tegutsevad, kuid jätavad süstemaatiliselt oma maksukohustused täitmata – 118 sellist isikut on saanud maksuhaldurilt pankrotihoiatuse. Tihtipeale on ettevõtjad hoiatuse saamise järel oma käitumist parandanud ja maksuvõla tasunud. Selle tulemusel on laekunud riigieelarvesse ligikaudu 1,7 miljonit eurot ning mitmed hoiatuse saanud isikud on alustanud ka läbirääkimisi maksuvõla ajatamiseks.

„Soovitame makseraskuste tekkimisel pöörduda lahenduste leidmiseks koheselt maksuhalduri poole, et vältida maksuvõla sundtäitmist ning täiendavate kulude tekkimist intressikohustuse näol,“ lisas Raaper. Septembrikuu alguse seisuga on maksuvõlg ajatatud 1905 maksuvõlglasel, kellest lõviosa täidab maksegraafikut korrektselt. 

Maksu- ja tolliamet on käesoleva aasta kaheksa kuu jooksul esitanud kohtusse 22 pankrotiavaldust, millest 20 on esitatud äriühingute ning 2 füüsiliste isikute pankroti välja kuulutamiseks. Näiteks esitas maksuhaldur pankrotiavalduse füüsilise isiku kohta, kes on seotud enam kui saja äriühinguga, millede maksuvõlg kokku on 3,6 miljonit eurot.


Tagasi